Vårterminen 2024  

Vi övar onsdagar kl 19

i

Mikaelsgården/Finströms församlingshem 

 

Vårkonsert 17 april i Mikaelsgården kl 19.00.